Att energioptimera anläggningar och kyldiskar är både miljövänligt och ekonomiskt. Kylteknisk utrustning med energisnåla fläktar och belysning samt även LED står högt på listan när vi projekterar. Vi tänker också på att dörrar på flerplans kyldiskar och lock på gondoler minskar både kylbehov, avfrostningstider och fläkteffekt medför lägre driftkostnader för våra uppdragsgivare.

bCool har lång erfarenhet av grön kylteknik och miljövänliga köldmedium som inte driver på växthuseffekten.